Naprapat Kungsholmen

Vår helhetssyn på kroppen kan minska din smärta

Naprapat

NAPRAPATER FÖREBYGGER OCH BEHANDLAR DINA BESVÄR

En naprapat både förebygger och behandlar funktionsproblem och smärttillstånd i både rörelse- och stödjeorgan. Inom naprapati behandlar man både muskler och leder och når på det sättet en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen.

Denna helhetssyn är kärnan inom naprapatin – som är Sveriges största yrkeskår när det gäller manuell (ortopedisk) medicin. Varje år söker ungefär 250 000 nya patienter sig till en naprapat och det totala antalet behandlingar ökar kraftigt. En stor del av ökningen beror på en ökning av remitteringar från sjukvården, men många hittar även denna breda och effektiva vårdform på egen hand.

Arbetar mest med händerna

En naprapat arbetar i första hand med händerna och har ett flertal behandlingsmetoder att tillgå. Vanligt är att naprapaten kombinerar behandlingar som är riktade mot muskler och leder, exempelvis mobilisering, manipulation, massage och stretching. Finns det behov så används också elbehandlingar (TENS) samt stötvåg, ultraljud och dry needling.

För att resultatet ska stå sig och bli varaktigt så följs vanligen en naprapatbehandling upp med individuellt upplagda träningsprogram och råd om korrekt arbetsställning. Vi har beredskap för akuta insatser, men vi har även utrymme för en rad förebyggande åtgärder. Naprapati är en bred och funktionell behandlingsmetod som är bra för de flesta människor och för många former av åkommor.

 

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är en beprövad och vetenskapligt bevisad metod som kan ge god effekt på många skador och besvär i senor och muskler. Behandlingen ger mycket goda resultat, förbättringsprocenten ligger i allmänhet på mellan 65 och 95 procent.

Stötvågsbehandling är kort och effektiv och ger snabba resultat även på komplicerade skadetillstånd som är svåra att behandla. Den är helt fri från biverkningar och ersätts dessutom av de flesta svenska försäkringsbolagen. Inom ortopedin rekommenderas stötvågsbehandling före kortison och kirurgi, detta tack vare den höga effektiviteten.

 

Dry needling

Hos oss använder vi Dry Needling för att lindra smärta och som triggerpunktsbehandling. Dry Needling används för att muskler ska slappna av och för att lokala kramper ska släppa. Nålen sticks upprepade gånger i det spända området på kroppen och skapar då muskelsammandragningar. När muskeln slutar att svara med dessa twitchar avslutas behandlingen. Tekniken med Dry needling kombineras ofta med andra behandlingsmetoder och är mycket effektiv vid kroniska besvär som exempelvis tennisarmbåge, hälsporre och löparknä med mera.

Massage

Våra naprapater utför även djupgående massage. Syftet med denna behandling är att öka cirkulationen, sänka muskelspänningar och, sist men inte minst, minska smärtan. Massage ingår i många fall som en del i naprapatbehandlingen men går självklart också att bokas separat. Massage är skönt och gör kroppen gott efter träning, tävling eller varför inte efter en ansträngande dag på jobbet.

Bli av med smärtan med hjälp av en naprapat och håll formen på vårt gym!